شناخته شده ترین پزشکان ایرانی در جهان؟

شناخته شده ترین پزشکان ایرانی در جهان؟

پروفسور مجید سمیعی رئیس جراحان مغز جهان در آلمان

پروفسور عباس اردهالی جراح و رئیس بیمارستان در آمریکا

پروفسور حسن رستگار استاد دانشگاه و جراح قلب بیمارستان در آمریکا

پروفسور محمد حسین ماندگار متخصص و جراح قلب در ایران

بابک شیخ جراح ارتوپت در آمریکا

محمد حاجی پور جراح ارتوپت در آمریکا

بهمن تیموریان جراح پلاستیک در آمریکا

حمید مسیحا جراح پلاستیک در آمریکا

بهادر عالمی هرندی جراح ارتوپت در ایران

پروفسور حسین الماسی جراح قلب در آمریکا

پروفسور علی امین لاری چشم پزشک در آمریکا

محمد سعید امیری جراح قلب در آلمان

داریوش عرفانیا متخصص بیماریهای کلیوی بیمارستان در آمریکا

حسن عارفی متخصص و جراح قلب در ایران

پروفسور فریدون عزیزی متخصص بیمارهای داخلی در ایران

مسلم بهادری متخصص پاترولوژی در ایران

دکتر ورشسب برومند متخصص بیماریهای کلیوی در آمریکا

پروفسور منوچهر دوایی متخصص و جراح دستگاه گوارش در ایران

پروفسور هوشنگ کنگرلو رادیولوژیست در آمریکا

پروفسور مهرداد ناجی متخصص پاترولوژی در آمریکا

شاپور اسفندیاری جراح بیمارستان در آمریکا

ژزف فهیمی جراح بیمارستان در آمریکا

محمد فریور عضو تیم پزشکی بیمارستان در آمریکا

امیر فاطمی عضو تیم جراحی بیمارستان در آمریکا

علی گرجی عضو هیئت پزشکی در ایران

حسین غریب پزشک در آمریکا

مسعود حجازی روانپزشک در آمریکا

پروفسور فرامرز اسماعیل بیگی روانپزشک در آمریکا

کامران خوبهی جراح پلاستیک در آمریکا

بهار باستانی عضو هیئت پزشکی بیمارستان در آمریکا

پروفسور بهمن امامی عضو هیئت پزشکی بیمارستان در آمریکا

سعید جمشیدی جراح مغز و اعصاب در آمریکا

پروفسور جعفر جعفر جراح مغز و اعصاب در آمریکا

بهمن جباری متخصص اعصاب در آمریکا

پروفسور بهروز کلینی رئیس بیمارستان در آمریکا

علیرضا خوانساری عضو هیئت پزشکی در آمریکا

منوچهر لاله زاریان پزشک در آمریکا

رضا لطفی رئیس بخش رادیولوژی بیمارستان در آمریکا

خسرو مهدوی عضو هیئت پزشکی در آمریکا

پروفسور اسد میماندی روانپزشک در آمریکا

پروفسور میکائیل میراحمدی پزشک در آمریکا

پروفسور وحید محسنین رئیس بیمارستان در آمریکا

پروفسور حمید معتبر عضو هیئت پزشکی بیمارستان در آمریکا

پروفسور علی ناجی جراح پیوند اعضا در آمریکا

سامان نفیکی فوق تخصص جراح پلاستیک در آمریکا

حسن نجفی عضو تیم جراحی بیمارستان در آمریکا

فریدون فرید نراقی جراح در آمریکا

فرهاد نواب رئیس بخش بیمارستان در آمریکا

ولی ارندی رادیولوژیست و متخصص اعصاب بیمارستان در آمریکا

رامین ربانی پزشک بیمارستان در آمریکا

حسین صادقی نژاد پزشک بیمارستان در آمریکا

مجید رحیمی فر جراح مغز در آمریکا

فرشاد علمی عضو هیئت پزشکی بیمارستان در آمریکا

پروفسور خشایار سخائی عضو هیئت پزشکی بیمارستان در آمریکا

پروفسور سیروس شیرازی عضو تیم جراحی بیمارستان در آمریکا

منوچهر سلیمانی عضو تیم مرض شناسی در آمریکا

میکائیل طاهری عضو هیئت پزشکی بیمارستان در آمریکا

پروفسور مجید تهران زاده رادیولوژیست بیمارستان در آمریکا

شکور طوسی جراح چشم در آمریکا

عزام قدسی عصب شناس بیمارستان در آمریکا

پروفسور کامران توکل عضو هیئت پزشکی بیمارستان در کانادا

میکائیل معصومی عضو هیئت پزشکی بیمارستان در آمریکا

وهاب فطورچی عضو هیئت پزشکی بیمارستان در آمریکا

پروفسور رامین بیگویی عضو تیم جراحی بیمارستان در آمریکا

پروفسور فرداد اسماعیلیان عضو تیم جراحی بیمارستان در آمریکا

داریوش جوادی جراح در بیمارستان انگلیس

 دکتر نصرت الله نزاکت گو پیوندکبداز زننده به زننده( از مادر به فرزند) برای اولین بار در خاورمیانه

دکتر علی اصغر خدادوست چشم پزشک در آمریکا