عموما چه بیماری هایی در مراکز درمانی ایران، قابل درمان هستند؟

عموما چه بیماری هایی در مراکز درمانی ایران، قابل درمان هستند؟

انواع جراحی های پیشرفته قلب، مغز و ... ، پیوندهای گوناگون، خدمات درمان ناباروری، خدمات تخصصی دندانپزشکی، استفاده از آخرین پیشرفت های پاراکلینیکی و آزمایشگاهی، تشخیص و درمان انواع سرطان و بسیاری دیگر از مواردی که علم پزشکی ایران را سالهاست جزو برترین های منطقه خاورمیانه و جهان نموده است