مغز و اعصاب

بیماری های اعصاب بطور کلی شامل موارد زیر می شوند :


ا
اوتیسم
اختلال پردازش مرکزی شنوایی
اختلال کم‌توجهی - بیش‌فعالی
اختلالات حرکتی
ادراک‌پریشی
ادم مغزی
ام‌اس
اندام خیالی
انقباضات پلک‌ها
ایسکمی مغزی
التهاب عصب اپتیک


آ
آبسه مغزی
آتاکسی
آتاکسی فردریش
آرتریت گیجگاهی
آنوسمی
آنسفالیت

ب
بوتولیسم
بی‌قراری حرکتی
بیماری ویلسون
بیماری آلزایمر
بیماری حرکت
بیماری شارکو-ماری-توث
بیماری لی
بیماری میلین‌زدا
بیماری میناماتا
بیماری هانتینگتون

پ
پاراپلژی
پارزی
پارکینسون
پانداس

ت
تومور مغزی
تشنج
تنگی مجرای نخاعی

ج
جابجایی بساوشی

خ
خواب‌رفتگی
خوانش‌پریشی
خونریزی زیر عنکبوتیه
خستگی مزمن

د
درد سیاتیک
دیستونی
دیستروفی عضلانی لایمب گرایدل
دیستروفی ماهیچه‌ای
دیستروفی ماهیچه‌ای فاسیو اسکاپولو هومورال
دیسکینزی

ر
راه رفتن قیچی‌وار
رقصاک

ز
زوال عقل
زبان‌پریشی

س
سودازدگی
سردرد
سردرد خوشه‌ای
سرگیجه
سکته مغزی
سندروم انفجار سر
سندروم رت
سندروم ریوز
سندروم لهجه خارجی
سندرم اسلر وبر راندو
سندرم آنجلمن
سندرم جنگ خلیج فارس
سندرم دست بیگانه
سندرم رامسی هانت
سندرم رامسی هانت نوع دو
سیرنگومیلی

ض
ضایعه نورون حرکتی فوقانی
ضعف عضلانی

ع
علامت لرمیت

ف
فون رکلینگهاوزن
فتق دیسک بین مهره‌ای
فتق مغزی
فشار درون‌جمجمه‌ای
فلج بل
فلج پیازی
فلج عصب صورتی
فلج عمومی
فلج کامل اندام

ک
کاتاپلکسی
کرم نواری خوک
کرن‌ایکتروس

گ
گیجی

ل
لکودیستروفی

م
ماه آگاهی درباره بیماری ای-ال-اس
مننژیت
مننگوانسفالیت
میاستنی گراویس
میکروسفالی
میگرن

ن
ناخویشتن‌داری عاطفی
ناهنجاری‌های جنینی ناشی از الکل
نورالژی
نورالژی عصب سه‌قلو
نوروپراکسی
نوروم آکوستیک
نورهراسی
نشانگان ورنیکه–کورساکوف
نشانگان آسپرگر
نشانگان پرادرویلی
نشانگان پس از فلج اطفال
نشانگان توره
نشانگان خون‌دزدی زیرترقوه‌ای
نشانگان گیلن باره
نشانگان منییر

ه
هاری
هذیان خمری
همی‌پارزی
همی‌پلژی
هیدروسفالی