خوش آمدید

لیان کاوان

Location آدرس دفتر مرکزی

خیابان چمران- چمران 13 ساختمان المان طبقه چهارم واحد 403

phone تلفن دفتر مرکزی

00989155005004

تیم ما

تیم ما

رضایتمندی مشتریان

statistics-icon
12000

تعداد تخت بیمارستانی

statistics-icon
213000

تعداد دکتر ها

statistics-icon
970

Hospitals

statistics-icon
12000

Hospital beds

statistics-icon
500

بیماران تحت نظر ما

statistics-icon
213000

Doctors

statistics-icon
970

تعداد بیمارستان ها

statistics-icon
500

Patients treated

MYMDsLoading
X
Close
MYMDsLoading