قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

گردشگری سلامت صنعتی پر رونق و رو به گسترش خاصه در منطقه خاورمیانه بوده که با توجه به ویژگی های کشور عزیزمان ایران به لحاظ برخورداری از نیروی متخصص پزشکی و پیراپزشکی سرآمد در سطح بین المللی توانایی حضور در بازارهای هدف گردشگری سلامت و رقابت با سایر کشورها دارد. از راه های جذب در بازارهای هدف حضور نیروهای متخصص در سطوح مختلف بوده که ضمن آشنایی با فرهنگ و آداب کشور میزبان و ارائه دانش فنی ممتاز زمینه هدایت بیماران به داخل کشور فراهم می گردد. شرکت توسعه گردشگری سلامت بعنوان اولین شرکت تخصصی گردشگری سلامت کشور که تجربه حضور در کشورهای هدف را داشته آمادگی خود را در جهت اعزام توأم با برنامه ریزی مناسب همکاران اعلام می دارد. تمهیدات لازم جهت آمادگی و حضور در کشور میزبان توسط تیم کاری ما آماده شده است. جهت انجام کار چند مرحله اجرایی وجود دارد که در همکاری مختلف نوع کار به شرح ذیل است.

مرحله اوّل:

پرکردن اطلاعات اساسی اوّلیه که با اعلام شماره تلفن- کد رهگیری از طریق سامانه پیام رسانی سایت ارسال خواهد شد.

مرحله دوّم:

در این مرحله مدارک مورد نیاز جهت بارگزاری اعلام می گردد.

مرحله سوّم:

پس از بررسی توسط کارشناسان شرکت با ارسال پیامک مرحله اوّل پرداخت جهت تشریفات ابتدایی صورت می پذیرد.

مرحله چهارم:

در مرحله نهایی با ارسال اصل مدارک درخواست به صندوق پستی اعلامی شرکت با کسب هزینه های لازم صورت می پذیرد.

ثبت اطلاعات اولیه

ثبت اطلاعات اولیه

بارگذاری مدارک

بارگذاری مدارک


آپلود فایل ها

اتمام فرایند ثبت نام

اتمام فرایند ثبت نام

مشخصات شما در سامانه ثبت گردید. همکاران ما در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.

شماره عضویت شما می باشد.