تاریخچه گردشگری سلامت

تاریخچه گردشگری سلامت

سفر با اهداف درمانی و پزشکی ریشه تاریخی عمیقی دارد. حتی تمدن های کهن نیز به تأثیرات درمان با چشم های آب گرم و حمام های معابد مقدس پی برده اند.

مسافرانی که برای درمان به سراسر دنیا سفر می کنند، همواره به دنبال بهترین شکل خدمات درمانی هستند.شاید بتوان گفت سفرهای درمانی نیز به اندازه تاریخچه علم پزشکی قدمت دارد.

پیشینه سفرهای درمانی در واقع به هزاران سال پیش برمیگردد.

در گذشته افرادی که در کشورهای کمتر توسعه یافته بودند، برای درمان به کشورهای توسعه یافته تر سفر می کردند ، اما امروزه این گرایش بدین شکل تغییر یافته است که اهالی کشورهای توسعه یافته برای درمان به کشورهای در حال توسعه که در آن بعضی موارد مانند هزینه درمان پایین تر ، آسانی در اجرای بعضی از قوانین و مقررات مربوط به بحث درمان انجام میشود ، سفر می کنند.

برای مثال بیش از 4000 سال پیش ، سومری هابناهای درمانی در اطراف چشمه های آبگرم ساخته بودند که شامل معابد با استخرهای آبگرم بود.

با این حال ، مسافرت با هدف درمان هایی مانند جراحی زیبایی ، مراقبت های دهان و دندان و سایر روش های پیچیده یک پدیده نسبتا جدید است که تنها چند دهه از رواج آن می گذرد.

رومیان باستان ، استراحتگاههایی با مجموعه های آبگرم ساخته بودند و در آن دوره معابد درمانی در یونان رشد چشمگیری داشت.

یونانی ها به منظور شفا گرفتن به معابد خدایان می رفتند و به درمان شدن در حالت رویا و خلسه اعتقاد داشتند.

همانطور که می دانیم این جایگاه مقدس در واقع به عنوان قلمرو کوچکی در خلیج سارونیک با نام (اپی دوریا) امروزه به عنوان محل پیدایش گردشگری سلامت شناخته می شود.

قاره آسیاسابقه گردشگری پزشکی خوبی دارد. چشمه های معدنی طبیعی فراوانی در ژاپن وجود داردکه به عنوان جاذبه گردشگری از گذشته تا به امروز بوده است.

این چشمه ها توانایی بهبود بخشیدن از طریق مواد معدنی موجود در خود را دارد. حتی توجه قبایل جنگجویان نیزبه این چشمه ها جلب شده بود که از آنها برای بهبود زخمهایشان و همچنین تسکین دردها پس از بازگشتن از جنگ ها استفاده می کردند.

همانطور که میدانیم گردشگری درمانی مدرن ، نتیجه وجود عوامل مختلفی از جمله هزینه بالا خدمات درمانی در کشورهای توسعه یافته ، سهولت سفر به مقصدهای دوردست و پیشرفت در فناوری اطلاعات می باشد.