آقای دکتر عباس شجاعی

رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری سلامت لیان کاوان

آقای دکتر عباس شجاعی متولد 1342 و تحصیلات پزشکی و سوابق مدیریت خدمات سلامت و موسس اولین شرکت تخصصی گردشگری سلامت در ایران در سال 1389 بوده و از پیشگامان صنعت گردشگری سلامت می باشد.

 

سوابق تحصیلی

1. پزشک عمومی 1368- 1361

2. تخصص گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن 1370 – 1373

3. دوره تکمیلی جراحی عروق سر و گردن 1385

 

سوابق شغلی

1. ریاست بیمارستان بنت الهدی و بخش E.N.T بیمارستان

2. عضویت هیات مدیره سازمان نظام پزشکی مشهد و قائم مقام ریاست سازمان

3. نمایندگی سازمان نظام پزشکی مشهد در سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

4. مسئول کمیته گردشگری سلامت اتاق بازرگانی خراسان و ایران

5. مشاور پزشکی و پزشک معتمد شهرداری مشهد

6. عضو هیات مدیره جامعه جراحان خراسان

7. عضو هیات رئیسه فدراسیون ورزشی ناشنوایان و بیماران خاص خراسان

8. عضویت هیات رئیسه فدراسیون ورزش های همگانی خراسان

9. عضویت در اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان

10. عضو هیأت مدیره انجمن توسعه گردشگری سلامت ایران

 

عناوین کسب شده

1. پزشک نمونه سازمان تأمین اجتماعی خراسان 1384

2. پزشک نمونه سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران 1389

3. چهره برگزیده ملی در موضوع گردشگری سلامت 1396

آقای مهندس حسن هادیان

مدیرعامل هولدینگ توسعه و سرمایه گذاری لیان کاوان

آقای حسن هادیان متولد 1330 و تحصیلات کارشناسی مدیریت بازرگانی، از پیشکسوتان صنعت و تجارت کشور ایران بوده که با نگاه توسعه ای به تجارت منشاء پیشرفت و خدمات زیادی بوده اند.

 

شرکت های زیر مجموعه هولدینگ لیان کاوان

1. توسعه گردشگری سلامت لیان کاوان

2. لیان کاوان انرژی

3. لیان کاوان اکتشاف، استخراج، بهره برداری

4. لیان کاوان بین الملل

5. لیان کاوان فولاد سنگان خواف

6. لیان کاوان سیمان بین الملل

7. هیوا فولاد خراسان

8. گردشگری لیان کاوان

9. گردشگری شهری لیان کاوان

10.  خدمات بین الملل سلامت لیان کاوان

11.  لیان کاوان سنگ های تزئینی

12.  لیان کاوان تجارت بازرگانی

13.  مرکز تحقیقات فولاد و معدن لیان کاوان

14.  مرکز تحقیقات گردشگری لیان کاوان

 

عضویت در انجمن ها  و اتحادیه ها

1-     عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی مشهد

2-     عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران

3-     عضو انجمن مراکز تحقیق و توسعه خراسان

4-     عضو اتاق بازرگانی و صنایع ایران و فرانسه

5-     عضو اتاق مشترک ایران و کانادا

6-     عضو اتاق مشترک ایران و آلمان

 

عناوین کسب شده

1- صادر کننده نمونه کشور 1381

2- صادر کننده نمونه کشور 1384

3- صادر کننده نمونه کشور 1387

4- چهره ماندگار صنعت و تجارت ایران 1387